Produkty

Pompa powietrzna

Pompa ciepła powietrze/woda potrafi wykorzystać powietrze zewnętrzne do ogrzewania budynku i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Konwersja energii z powietrza zewnętrznego do ogrzewania budynku następuje •w parowniku pompy ciepła. W specjalnie zaprojektowanym parowniku obecnie największym na Polskim rynku i zoptymalizowanym w naszym labolatorium uzyskujemy najlepsze współczynniki wydajności w porówaniu do innych urządzeń dostępnych na rynku . W obiegu czynnika chłodniczego darmowa energia cieplna jest pozyskiwana z otoczenia i transportowana do pompy ciepła. Udział energii odnawialnej w sprzyjających warunkach może przekraczać 80%, a pozosotałe 20% stanowi energia elektryczna potrzebna do napędu kompresora.

Produkty

Pompa gruntowa

Pompa ciepła grunt/woda jest urządzeniem pozwalającym na transport energii ze źródła dolnego (woda, grunt) do źródła górnego (ogrzewany obiekt).