POMPY RAZEM

ZASADA DZIAŁANIA

HOTTERM


Pompa powietrzna
Pompa gruntowa

Pompa powietrzna
Pompa ciepła powietrze/woda potrafi wykorzystać powietrze zewnętrzne do ogrzewania budynku i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Konwersja energii z powietrza zewnętrznego do ogrzewania budynku następuje w parowniku pompy ciepła. W specjalnie zaprojektowanym parowniku obecnie największym na Polskim rynku i zoptymalizowanym w naszym laboratorium uzyskujemy najlepsze współczynniki wydajności w porównaniu do innych urządzeń dostępnych na rynku . W obiegu czynnika chłodniczego darmowa energia cieplna jest pozyskiwana z otoczenia i transportowana do pompy ciepła. Udział energii odnawialnej w sprzyjających warunkach może przekraczać 80%, a pozostałe 20% stanowi energia elektryczna potrzebna do napędu kompresora.

Pompa gruntowa
Pompa ciepła grunt/woda jest urządzeniem pozwalającym na transport energii ze źródła dolnego (woda, grunt) do źródła górnego (ogrzewany obiekt).

ZASADA DZIAŁANIA

Powietrze zewnętrzne – dla pomp typu powietrze/woda
Powietrze zewnętrzne jest zasysane do pompy ciepła. Następnie wentylator kieruje powietrze do parownika pompy ciepła. Tutaj powietrze oddaje energię cieplną do czynnika chłodniczego, a temperatura powietrza spada. Zimne powietrze zostaje wyprowadzone z pompy ciepła.

Odwierty, studnie, kolektor poziomy – dla pomp ziemia/woda
O poprawnym działaniu pompy ciepła decyduje odpowiednio zmontowany i dobrany dolny wymiennik ciepła. Mogą to być sondy pionowe, kolektory poziome wykonane z rur PEHD 32/3mm lub większych i łączonych w pętle nie dłuższe niż 100 mb, oraz studnie wodno-zrzutowe. Zasadnicze przekazywanie energii odbywa się w wewnętrznym obiegu czynnika chłodniczego gdzie ciepło przekazywane w parowniku i transportowane przez kompresor zostaje oddane w skraplaczu pompy ciepła.

Obieg czynnika chłodniczego – dla każdego rodzaju pompy
Czynnik chłodniczy – gaz, który krąży w obiegu zamkniętym w pompie ciepła przepływa przez parownik gdzie zostaje podgrzany i ulega odparowaniu. Czynnik chłodniczy ma bardzo niską temperaturę wrzenia dlatego jest w stanie odebrać ciepło nawet od ośrodka który ma temperaturę niższą niż – 20°C. W parowniku gaz powstający podczas wrzenia jest kierowany do zasilanej elektrycznie sprężarki, w wyniku sprężania gazu rośnie ciśnienie oraz znacznie wzrasta jego temperatura, od 5°C do ok. 80°C. Ze sprężarki gaz jest wtłaczany do wymiennika ciepła (skraplacza), gdzie oddaje energię cieplną do systemu grzewczego budynku, po czym ulega schłodzeniu i skrapla się. Ponieważ ciśnienie jest nadal wysokie, czynnik chłodniczy zostaje przetłoczony przez zawór rozprężny, gdzie dochodzi do spadku ciśnienia, i gwałtownego ochłodzenia. Czynnik chłodniczy zakończył pełny cykl i ponownie jest kierowany do parownika gdzie cały proces powtarza się. Energia cieplna pobierana przez czynnik chłodniczy w skraplaczu jest odbierana przez wodę w systemie grzewczym (czynnik grzewczy), która zostaje podgrzana do 55°C (temperatura zasilania). Czynnik grzewczy krąży w obiegu zamkniętym i przenosi energię cieplną podgrzanej wody do ogrzewacza c.w.u. i grzejników/ogrzewania podłogowego budynku. Podane temperatury są przykładowe i mogą się różnić w poszczególnych instalacjach i porach roku. Pompa ciepła produkcji firmy HOTTERM przeznaczona jest do ogrzewania budynków, w których zastosowano niskotemperaturowy system centralnego ogrzewania oraz do podgrzewania wody użytkowej do temperatury 50°C. Pompa ciepła funkcjonuje prawidłowo w systemie grzewczym, na który składają się:
a) instalacja dolnego źródła, umożliwiająca pobranie energii cieplnej z wybranego ośrodka (wody, gruntu, powietrza, itp.)
b) pompa ciepła
c) instalacja tzw. „górnego źródła” – instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Urządzenia posiadają zintegrowany układ sterowania, który kontroluje i monitoruje jej pracę. Na etapie montażu technik instalator odpowiednio konfiguruje układ sterowania w module wewnętrznym, aby umożliwić optymalną pracę pompy ciepła w danym systemie.

Pompy ciepła zalicza się do urządzeń z dziedziny odnawialnych źródeł energii ponieważ 70-80% energii do ogrzewania jest pobierana z otoczenia.